Wat-is-gezond.jouwweb.nl

Wat is jeuk en hoe kom je ervan af?

 

Iedereen heeft weleens jeuk. Dagelijks hebben we jeuk op een onschuldige variant en krabben we het weg. Helaas zijn er ook ergere jeuk, waar je met krabben niet vanaf komt. Je kan overal tegelijk jeuk hebben, alleen op je benen of andere delen van het lichaam. In dit artikel lees je wat jeuk is en zullen we je vertellen hoe je er weer vanaf komt. 

 

In de medische wereld wordt jeuk ‘pruritus’ genoemd en is het een meest voorkomend huidklacht. Onze automatische reactie zegt dat we bij jeuk moeten krabben, want dan gaat de jeuk weg. In de meeste gevallen is krabben de juiste oplossing, maar soms ook niet. Hier later meer over.

 

Jeuk is misschien soms irritant, maar met jeuk laat je lichaam weten dat het wellicht wordt aangetast door de omgeving. Jeuk is daarom een vorm van zelfbescherming en is het zeer functioneel. 

 

Er wordt op de volgende manier onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten jeuk:

- jeuk over het hele lichaam

- jeuk op een bepaalde plek

&

- jeuk zonder een huidaandoening (huidziektes)

- jeuk met een huidaandoening (huidziektes)

 

Oorzaken van Jeuk

Jeuk kan veroorzaakt worden door verschillende soorten oorzaken als:

- Insectenbeten

Hierbij komt voor je lichaam een onbekende stof binnen wat jeuk veroorzaakt.

 

- Allergieën

Denk aan bijvoorbeeld allergieën voor bepaalde huisdieren, noten, gluten, zuivel en pollen.

 

- Een huidaandoening

Eczeem en schimmel zijn voorbeelden huidaandoeningen die ervoor zorgen dat jij jeuk ervaart.

 

- Inwendige aandoeningen

In de meeste gevallen krijg je jeuk als organen uit balans raken of bij een aandoening aan de lever of nieren. 

 

- Stress

Stress is ook een factor voor jeuk. Als mensen veel stress hebben zorgt dat soms voor lichamelijke klachten en jeuk kan daaronder vallen.

 

Oplossing voor jeuk

Het ligt eraan aan welke oorzaak ten grondslag ligt van jouw jeuk, om de juiste oplossing te vinden voor de jeuk. Vaak is het simpel op te lossen, maar soms moet je ervoor naar de huisarts. 

 

Het vaak gehoorde advies, maar helaas waar: niet krabben! Als je krabt is de jeuk voor korte termijn weg en wekt het de illusie dat het werkt. In werkelijkheid komt jeuk erger terug of blijft het langer zitten. Wat wel helpt is op de plek van jeuk verkoeling aanbrengen. Neem een koude douche en leg ijs op de plek van jeuk. Een zalfje tegen jeuk kan soms ook helpen, maar daarvoor moet je dan eerst naar de arts. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat als je jeuk hebt door allergieën of stress, dat je deze twee factoren moet proberen de vermijden. In het slechtste geval helpt geen van de oplossingen en zal een bezoek aan de dokter moeten in plannen. 

 

Wil je nog meer weten over jeuk of een onlinecursus doen tegen stress? Kijk dan even het artikel over jeuk op Stressplein.

 

Vrouwen minder positief over gezondheid dan mannen

Vrouwen zijn minder positief over hun gezondheid dan mannen en Nederlanders ouder dan 45 jaar voelen zich vaak minder gezond dan jongere landgenoten. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle Nederlanders zegt 80 procent de eigen gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Mannen geven dit vaker aan dan vrouwen. Onder mannen en vrouwen van 45 tot 65 jaar is dit percentage lager. Vrouwen van deze leeftijden geven met 41 procent vaker aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Van de mannen is dat 37 procent.

Inkomen

Volgens het CBS zijn mensen die veel verdienen ook positiever over hun lichamelijke gesteldheid. Met het inkomen neemt ook de ervaren gezondheid toe. Zo meldt gemiddeld 86 procent van de Nederlanders in de twee hoogste inkomensgroepen een goede gezondheid te ervaren, tegenover bijna 73 procent in de twee laagste inkomensgroepen.

Het verschil is het grootst onder de 45- tot 65 jarigen: op deze leeftijden zegt gemiddeld 56 procent in de twee laagste inkomensklassen zijn of haar gezondheid als goed te ervaren. Bij leeftijdsgenoten in de twee hoogste inkomensklassen is dat gemiddeld 80 procent. Of een hoger inkomen oorzaak is van een betere ervaren gezondheid, of dat het omgekeerde het geval is, dan wel dat beide het gevolg zijn van een andere factor, is niet onderzocht.

Afkomst

Verder zijn allochtonen somberder over hun gezondheid vergeleken met autochtone Nederlanders. Niet-westerse allochtone vrouwen voelen zich het minst gezond. Zo ervaart minder dan de helft van deze vrouwen van tussen de 45 en 65 jaar de gezondheid als (zeer) goed. Onder autochtone en westers allochtone vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is dat ruim 70 procent.

In Europa zijn de verschillen ook groot. In 2014 gaf 67 procent van de Europeanen van 16 jaar of ouder aan de gezondheid als (zeer) goed te ervaren. In Nederland, Zweden, Ierland en Zwitserland is dit ongeveer 80 procent. In Portugal, Litouwen en Letland ervaart minder dan 50 procent van de volwassenen de gezondheid als (zeer) goed.